Chia sẻ ĐỪNG DẠY (EDUCATE) CHO KHÁCH HÀNG!

seeuvn

Administrator
Thành viên BQT
10/2/21
343
10
18
Hôm nay nói chuyện 1 người bạn muốn làm lại công việc ki.nh doanh với 1 sả.n phẩm hoàn toàn mới. Một dạng start-up dù bạn đã có nhiều kinh nghiệm trên thương trường.
Quan điểm thông thường là bởi vì sả.n phẩm mới nên phải educate thị trư.ờng bằng cách truyền thông, quảng bá đặc tính vượt trội sản phẩm để thị trư.ờng thay đổi và chấp nhận sả.n phẩm của mình.
Trên đời này thứ khó nhất là thay đổi tư duy và thói quen của người khác. Huống hồ là thay đổi hàng triệu người. Bạn có đủ ti.ền, đủ nguồn lực để làm việc đó không? Đây là sai lầm mà hầu hết các start up đều mắc phải. Ít ti.ền, ít nguồn lực mà muốn thay đổi thế giới ngay tắp lự!
Đừng educate khá.ch hàng!
“Đời thay đổi khi ta thay đổi”
Hãy thay đổi mình trước!
Thay đổi mình để khá.ch hàng dễ dàng chấp nhận. Khi chấp nhận thì họ sẽ dùng sả.n phẩm của mình. Khi đã dùng sả.n phẩm của mình thì họ sẽ có trải nghiệm tốt. Khi họ có trải nghiệm tốt thì họ sẽ tiếp tục m-ua.
Trong trường hợp người bạn của tôi, lời khuyên là thay đổi kích cở sả.n phẩm, thay đổi nồng độ, thay đổi cách tiếp cận để phù hợp với thói quen tiêu dùng của khá.ch hàng.
Để làm thế thì phải biết tạo ra thang sả.n phẩm. Tạo sả.n phẩm nam châm và sả.n phẩm dẫn để khá.ch hàng dùng thử. Để giảm sự nghi ngờ và gia tăng lòng tin.
Để giảm nghi ngờ và gia tăng lòng tin thì phải mang gi.á trị đến cho khá.ch hàng. Gí.a trị bao gồm: đề xuất, sả.n phẩm và gi-á cả.
Để làm tốt thì phải hiểu tâm lý của phân khúc khá.ch hàng mục tiêu. Mà đó là điều cơ bản nhất trong mô hình ki.nh doanh.
Không có mô hình ki.nh doanh đúng, bạn hầu như chắc chắc thất bại!
Đừng educate khá.ch hàng!
Hãy educate mình trước!
Educate mình về những điều cơ bản nhưng quan trọng nhất trong ki.nh doanh