Dịch Vụ Bảng báo giá Banner trên VietnamBrandMatters.com

seeuvn

Administrator
Thành viên BQT
10/2/21
335
10
18
Bảng báo giá Banner trên VietnamBrandMatters.com
1. Bảng báo giá Banner quảng cáo.
Chúng tôi bán quảng cáo banner trên diễn đàn VNXF.VN vị trí như sau:
...
Banner được tính theo kích thước: AxBpx trong đó: A là chiều rộng; B là chiều cao; đơn vị px = pixel

2. BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO
Toàn bộ các vị trị quảng cáo độc quyền, luôn cố định, không chia sẻ vị trí và xuất hiện trên toàn trang.
Vị trí số 1: Size 1200x250px - Giá 3.000.000 VND/tháng.
Vị trí số 2 : Size 1200x250px - Giá 1.500.000 VND/tháng.

3. Yêu cầu phía khách hàng
- Đặt quảng cáo banner tối đa không được phép quá 03 tháng. Sau thời gian đó, có thể đàm phán tiếp tục gia hạn quảng cáo.
- Quảng cáo, nội dung quảng cáo và website được đặt quảng cáo có nội dung không vi phạm pháp luật và đi ngược với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

4. Chúng tôi cam kết
- Cam kết link Dofollow.
- Bạn có quyền đổi link trong thời gian còn hợp đồng.
- Quảng cáo Banner được hiển thị toàn bộ các mục và trang con.

5. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Email:
VietnamBrandMatters@gmail.com
Phone/Zalo: 08 345 05786

Trân trọng,
Ban Quản Trị Diễn Đàn Thương Hiệu Việt Nam - VietnamBrandMatters.com.