Chia sẻ Bá.n hàng B2B vừa là nghệ thuật vừa là khoa học

seeuvn

Administrator
Thành viên BQT
10/2/21
288
10
18
Bá.n hàng B2B là nghệ thuật xây dựng mối quan hệ với khá-ch hà.ng. Đó là nghệ thuật thấu hiểu tâm lý khá-ch hà.ng, kết nối, tạo dựng uy tín, niềm tin để thuyết phục khá-ch hà.ng.
Bá.n hàng B2B là khoa học bởi vì để thành công, bạn cần tuân thủ quy trình. Quy trình là tập hợp các bước theo trình tự mà bạn cần phải thực hiện nhằm chuyển đổi khá-ch hà.ng tiềm năng thành khá-ch hà.ng một cách hiệu quả nhất.
Quy trình B.á.n hà.ng B2B có 5 bước, mà B Coaching hệ thống hóa thành mô hình 2T+3C như sau:
#1 Tìm kiếm và Thu hút khá-ch hà.ng tiềm năng
#2 Tiếp cận khá-ch hà.ng tiềm năng
#3 Chào hà.ng
#4 Chốt sal.es
#5 Chăm sóc
Mỗi bước trong quy trình b.án hà.ng bao gồm các HOẠT ĐỘNG chính mà người b.án hà.ng cần phải thực hiện nhuần nhuyển để thành công.
Sau đây là 1 số hoạt động tiêu biểu:
Giai đoạn #1 Tìm kiếm và Thu hút khá-ch hà.ng tiềm năng
- Phác họa chân dung khá-ch hà-ng mục tiêu theo Dream Cus-to.mer Canvas
- Đánh giá khá-ch hà-ng tiềm năng theo nhu cầu, khả năng ra quyết định, thiện chí và khả năng tiếp cận.
- Tiến hành phân loại đánh giá cơ hội ki.nh doanh theo hot, warm, cold
- Lập thứ tự ưu tiên các cơ hội ki.nh doanh để tiếp tục theo dõi, triển khai
- ….
Giai đoạn #2 Tiếp cận khá-ch hà-ng tiềm năng
- Liên hệ với khá-ch hà-ng tiềm năng trong vòng 24 giờ khi tiếp xúc hoặc nhận thông tin
- Chuẩn bị ít nhất ba phương án giới thiệu siêu tốc
- ….