refresh tears

  1. N

    Thương hiệu Refresh Tears - Nước mắt nhân tạo cho mắt luôn khỏe

    Khói bụi từ môi trường bên ngoài là một trong những nguyên nhân chính làm mắt ngứa ngáy, sốn, đỏ mắt, chảy nước mắt,...Nếu để mắt trong trạng thái này lâu ngày có thể dẫn đến những hậu quả lớn hơn như viêm mắt, giảm thị lực, mờ mắt,...ảnh hưởng nhiều đến quá trình sinh hoạt. Thuốc nhỏ mắt...